Dobrodošli u Preporod!

  Preporod je organizacija za pomoć zavisnicima od psiho aktivnih supstanci i njihovim porodicama. Postojimo od 2006.godine i najiskusniji smo u tretiranju zavisnosti van institucija sistema u Crnoj Gori. Imamo specifično razvijene razne servise podrške i pomoći zavisnicima/cama i njihovim porodicama. Shvatili smo da život u sebi nosi puno vrijednije stvari od svakodnevne potrage za sredstvom naše zavisnosti i tu spoznaju želimo prenijeti drugima. U borbi protiv zavisnosti i odabiru saradnika i partnera, vjerujemo samo rezultatima.

  Aktuelnosti

  KRŠĆANSKA DRUŽENJA 9. konferencija bivših zavisnika će se i ove godine održati u Sarajevu od 27.03.-29.03.2015. tradicionalno u hotelu Hollywood.

  Ideja za „Kršćanska druženja“ je potekla od nekoliko momaka koji su imali želju da ponovo vide one sa kojima su, za vrijeme rehabilitacije, živjeli u terapijskim zajednicama. Sve je počelo u martu 2006. godine, kada je ta naizgled „mala” ideja okupila veliki broj ljudi. Tada je postalo jasno da bi ideja o organizovanju ovih susreta mogla prerasti u nešto puno veće i biti od velike koristi za bivše zavisnike. Kako se radi o kršćanskoj konferenciji, ljudi koji se okupljaju na ovom događaju su uglavnom oni koji su upoznali i živjeli Božiju ljubav i milost sa područja cijelog regiona. Na prvom događaju ove vrste, skupilo se 40-ak ljudi i ta prva godina je bila zaista posebna. Nakon toga, druženja su se nastavila redovno održavati svake godine, a broj učesnika raste iz godine u godinu. Šeste godine je broj učesnika bio najveći, 170 ljudi je došlo razmjeniti iskustva, podstaknuti se na daljni napredak i umrežiti se. Kroz ovakva okupljanja su mnogi pojedinci osjetili podsticaj da pokrenu rad sa zavisnicima u lokalnim zajednicama, čime daju značajan doprinos u globalnoj borbi protiv zavisnosti. Cilj svega toga je da pojedinac kroz ovakva druženja dobije ohrabrenje da istraje i održi zdrav način života uz sve životne probleme na koje nailazi.

  U vezi sa svim detaljima vezanim za Konferenciju za zainteresovane pojedince i organizacije iz Crne Gore možete kontaktirati Preporod, na +382 67 423 995 i mail preporod@t-com.me

  NVO “Preporod”, povodom 26.juna, svog osmog rođendana i Svjetskog dana borbe protiv zloupotrebe droga i krijumčarenja droga

  Svjetski dan borbe protiv zloupotrebe droga i krijumčarenja droga
  U Preporodu, danas poslije osam godine podrške i pomoći zavisnicima i nihovim porodicama, zadovoljni smo postignutim i vidimo realiziovanim mnoge naše ciljeve. Vidimo obnovljene živote mnogih mladih ljudi koji su nam se obratili te obnovljene cijele porodice. Za taj vremenski period Preporodu su se za pomoć obraćali zavisnici/ce iz cijele Crne Gore. Od svog početka broj ljudi koji se obraćaju za pomoć Preporodu je u stalnom porastu, što je s jedne strane pohvalno, obzirom da bivamo u prilici da pomognemo većem broju zavisnika/ca, ali opet s druge strane ukazuje na problem koji je svjetski trend, a to je da droga poprima sve veće razmjere, pogotovo kod mladih ljudi.

  Ovi dani su i prilika da se osvrnemo i na postignuća u proteklih godinu dana. Preporod je u periodu od juna 2013. do juna 2014. bio adresa na kojoj je pomoć, podršku ili savjet zatražilo 118 korisnika, što zavisnika/ca, što članova njihovih porodica. Primjećujemo da su motivacioni intervjui za prihvatanje dugotrajnog stacionarnog tretmana (33,8%), besplatna telefonska linija (16,1), kao i savjetovalište za roditelje aktivnih zavisnika (15,3%) bili najpotrebniji servisi našim korisnicima u ovom periodu. Procenat prisutnosti muškaraca(66,1%) kao korisnika usluga za ovaj period je veći nego kada je u pitanju ženski pol (33,9%). Pohvalna je činjenica da smo nakon procesa motivacije, na dugotrajno stacionarno liječenje u komune širom Evrope uputili više od polovine onih koji su koristili uslugu motivacionog intervjua (52%). Takođe, 3,4% od ukupnog broja se javilo Preporodu kako bi koristili uslugu savjetovališta za zavisnike/ce koji su zaraženi krvno prenosivim infekcijama HCV/HIV, mogućnost psihoterapije 6,4 %, i pomoć u resocijalizaciji 4,2%. Ubjeđenja smo da smo ranijim uvođenjem prve besplatne SOS linije u Crnoj Gori, za zavisnike i njihove porodice, značajno unaprijedili mogućnosti kontaktiranja organizacije te samim tim i dostupnost servisa koje obezbjeđujemo, o čemu govori i detalj da je ova linija u naznačenom periodu pozivana skoro 90 puta.

  Saradnja sa rehabilitacionim centrima i komunama u zemlji, regionu, a i šire je i dalje na visokom nivou. Zahvaljujući projektima koje smo realizovali u prethodnoj godini proširili smo saradnju i sa državnim organima. Smatramo da se ovakvim pristupom širi svijest o ozbiljnosti ovog problema, ali i kreiranju mogućnosti za zajedničko i sveobuhvatnije djelovanje. Vjerujemo da je naša organizacija uspjela da djeluje na način koji je u svakom pojedinačnom slučaju bio najbolji mogući ili bar najbolji od onih koje smo poznavali. Nastavićemo i dalje da tražimo najbolja rešenja i metode kako bismo uticali na smanjenje ukupnog broja zavisnika/ca, te uticali na to da naše društvo bude zdravije. Članstvo u krovnim evropskim i svjetskim institucijama i partnerstva sa organizacijama sa svih kontinenata nam baš olakšavaju ovu misiju.

  Na kraju, smatramo da je važno da budemo savjesni i svjesni i da u tom pravcu svako od nas djeluje, bez predrasuda, sa jasnim razumijevanjem da naše postupanje nikad nije neutralno, već i naše nečinjenje dovodi do produženja stanja onakvog kakvim ono ne treba biti. Trebamo znati da je problem pojedinca, odnosno jednog zavisnika, problem i čitave porodice, a u nastavku i cjelokupnog društva. Problem zavisnosti je postao očigledan problem, da bi smo pred njim sklanjali pogled. Onima koji su pogođeni ovom bolešću, pomoć i pažnja su potrebni ne samo danas, kad svi o tome pričamo. Već svakodnevno.

  Hvala svima koji su na bilo koji način uticali da naša borba uspije i da se Preporod nađe na mjestu na kojem je.

  ANTI-DOP AMBASADOR:Povodom osam godina rada i svjetskog dana borbe protiv droga, Preporod će narednih dana objaviti detalje u vezi sa konkursom za dodjelu nagrade za doprinos u borbi protiv zloupotrebe droga pod nazivom „ANTI DOP AMBASADOR“. Nagrada će se dodjeljivati godišnje, i to u dvije kategorije. Jedna će biti dodijeljena pojedincu ili instituciji koji tretiraju ovu problematiku, sa bilo kog aspekta. A druga kategorija se odnosi na doprinos borbi protiv zloupotrebe droga i to od strane medija, i dodjeljivaće se pojedincu/novinaru i/ili medijskoj kući. Nagrada je za područje Crne Gore.

  ALTERNATIVE: PREPOROD trenutno realizuje projekat „Alternative“. Ideja za pokretanjem projekta je nastala iz činjenice da nije mali broj krivičnih djela koja počine zavisnici od droga. Ubijeđenja smo da „pokretač“ za vršenje tih djela leži, upravo u zavisnosti tih osoba, pa nam se, kao logično, nametnulo da bi mudro bilo uticati na uzrok, i tako i spašavati ljudske živote, i naravno smanjivati broj krivičnih djela koja te osobe vrše, a takodje pozitivno uticati i na ostale devijantne situacije koje su ovim uzrokovane i zbog kojih trpi cjelokupno društvo.

  Ambasadorka SAD
  Kroz ovaj projekat, „Preporod“ želi da uključi cjelokupno stanovništvo, stekne uvid u njihove stavove i dobije preporuke kojima bi unaprijedio svoja činjenja na polju zavisnosti. Mišljenja smo da zavisnost nije samo problem pojedinca i njegovih bližnjih. Problem zavisnosti je i problem svih nas. Svako od nas je rođak, prijatelj, komšija, poznanik ili sugrađanin nekog ko ima problem zavisnosti. Iako često okrenemo glavu smatrajući da nas se to ne tiče, ostajemo svjedoci postojanja problema i trpimo posledice istog. Često i poželimo da nešto uradimo po ovom pitanju, da na neki način damo svoj doprinos, ali ne znamo kako.

  Iz tog razloga, „Preporod“ je na svom sajtu postavio on-line anketu. Molimo sve građane koji žele da daju svoj doprinos i pokažu se kao odgovorni članovi društva, da popune anketu. Na ovaj način će se zajedničkim snagama uticati na jedan od najvećih problema savremenog doba. Anketa je anonimna.

  Projekat se realizuje u okviru programa podrške civilnom društvu u oblasti krivičnog pravoduđa (CJCSP). CJCSP je 18-mjesečni program koji ima za cilj porast angažovanja građana u naporima usmjerenim ka reformi krivičnog pravosuđa. Program je finansiran od strane Stejt department Biroa za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL), preko ambasade SAD-a u Podgorici, a sprovode ga East West Management Institute (EWMI) i World ORT Inc.

  Otvoreno pismo povodom zanemarivanja zavisnika/ca i njihovih porodica od strane Savjeta za zastitu od diskriminacije

  Poštovani g-dine Ministre Numanović i g-dine Savjetniče Kojičić,

  Kontaktiram Vas u ime NVO Preporod, i elementarno je vaspitano da Vam nas na samom startu kratko predstavim. Postojimo skoro osam godina i začetnici smo vaninstitucionalnog tretmana zavisnosti u Crnoj Gori. Imamo specifično razvijene razne servise podrške zavisnicima/cama i njihovim porodicama. Koristeći neke od njih, do sada je stabilnu apstinenciju postiglo više desetina momaka i cura iz cijele Crne Gore. Zbog svog činjenja smo na listama partnera i saradnika krovnih svjetskih institucija koje tretiraju problematiku bolesti zavisnosti. [ čitajte dalje ]

  PREPOROD

  kancelarija: +382 (0) 40 213 043
  Besplatna tel. linija: 0800 81400
  Dežurni tel.: +382 (0) 67 423 995
  e-mail: preporod@t-com.me
  web: www.preporod.me
  Gojka Garčevića bb,
  81400 Nikšić, Crna Gora
  twitter: @NVOPreporod
  facebook: nvo.preporod